Posted by
Kit Tam

SOLD $100


清貨 (精品篇)

1/ 油燈式香薰燭台 $280
2/ 金粉點高身香薰燭台 $320
3/ 精緻床頭燈香薰燭台 $380
4/ 清玻璃高身香薰燭台 $320
5/ 雙面圓形橙色香薰燭台 $200
6/ 鐵造藝術雕塑香薰蠟燭台 $380
7/ 燈塔油燈式香薰燭台 $180
8/ Etoinette 限量版香薰燭台 $150
9/ 購自日本日本制香薰燭台 $100
10/ 星展豐盛理財限量版禮盒 $250/一盒
(只有兩盒 : 香薰液、陶瓷香薰瓶、花蕊、石硯)
11/ 頸鏈 (A) $220
12/ 頸鏈 (B) $250
13/ 頸鏈 (C) $180
14/ 頸鏈 (D) $250
15/ 頸鏈 (E) $220
~以上物品可議價~
有意請 WhatsApp : 5639 1549 (Bee Bee)

Open in Swapit App