Posted by
Joey Tsoi

SOLD $2,800


Nikon p900

貪玩,買咗冇乜去旅行,所以少用,九成新,防潮箱冇位,大人唔批買新箱,焗出讓😣
有用過痕跡,已過保用,介意的勿拍

Open in Swapit App