Posted by
Siu SiuYan

SOLD $49


🎉清貨寬身休閑瑜珈裙褲

🎉清貨寬身休閑瑜珈裙褲
均碼 有五色 易襯 料靚 修身 顯瘦
尺寸:
如圖下
有多款:
黑色 藍色 淺灰 深灰 酒紅
《Smart Price》$49/件,仲包本地平郵
數量唔多 有買趁手
產地:中國大陸
訂購日 於26/3/2017 12:00截單,以入數時間為準 約29/3/2017 寄出或面交
有意可下單查詢

Open in Swapit App