Posted by
Thia Domz Saguid

SOLD $190


Food Supplement c24/7

12 SINTOMAS NG SAKIT SA BATO
1) PAGBABAGO SA PAG-IHI --- Dumalas o dumami
ba ang ihi lalo na sa gabi? Naging makulay na
dilaw ba ito? Kung dumalang naman at kumonti
‘yun bang pakiramdam ay ihing-ihi ka na pero
wala namang lumalabas.
2) RAMDAM ANG SAKIT NG PANTOG, LIKOD AT
TAGILIRAN--- Nananakit ang pantog kapag umiihi.
Tagos din sa likuran hanggang sa singit ang
nararamdamang sakit kung may kidney stone sa
dinaranan ng ihi.
3) PAGKAKAROON NG URINARY TRACT INFECTION
(UTI) --- Kapag ang impeksiyong ito ay kumalat
sa kidney ay nagiging sanhi ng lagnat at pananakit
ng likod.
4) DUGO SA IHI --- Sintomas ito ng diprensiya ng
kidney kaya’t kailangang magpasuri kaagad.
5) PAGKAKAROON NG MANAS --- Trabaho ng
ating bato o kidney na linisin ang mga basura at
sobrang tubig sa ating katawan, pero kapag hindi
na ito gumagana, magkakaroon ng manas sa
kamay, paa at mukha.
6) PANGHIHINA AT PANLALAMABOT--- Hormone
na erythropoietin ang naipo-produce ng ating bato
na tumutulong sa red blood cells na magdala ng
oxygen at kapag ‘di na ito gumana, dahilan itong
pagiging anemic dahil kulang ang nadadalang
oxygen sa ating mga sellula at dahilan ng
panghihina.
7) PAGKAHILO AT ‘DI MAKAPAG-CONCENTRATE
--- Kapag anemic at may problema sa bato at
kulang sa oxygen sa utak na dahilan ng pagkahilo
at mahirap makapag-concentrate.
8. PALAGING GINIGINAW--- Kahit na sa mainit na
lugar ay giniginaw dahil anemic. Ang kidney
infection ay sanhi ng pagkakaroon ng lagnat na
dahilan para ginawin
9) MAY SKIN RASHES AT NANGANGATI --- Sa
pagkakaroon ng sakit ng bato ay naiipon ang mga
dumi sa katawan na sanhi ng pangangati at skin
rashes.
10) BAD BREATH AT MASAMA ANG PANLASA ---
Kapag may kidney failure tumataas ang lebel ng
urea sa dugo o nagkakaroon ng uraemia.
11) PAGSUSUKA --- Kapag naipon ang basura sa
dugo dahil sa sakit sa bato, nagiging dahilan ng
pagsusuka.
12) KINAKAPOS NG HININGA--- Dahil anemic ay
kulang sa oxygen at kinakapos sa paghinga...
Para sa Mas Maraming Impormasyon para
Maprotektahan pa ang inyong Kalusugan at ang
Inyong Pamilya..
MALAKING TULONG ng nga FOOD SUPPLEMENT ng AIM GLOBAL!
"PREVENTION is BETTER & MUCH CHEAPER than CURE"
For order Pls hit my inbox ..

Open in Swapit App