Posted by
Maggie Simpsonss

SOLD $1,500


cutey up 單極射頻機

98%新,上年年頭買極少用。買個陣都起碼3500。個人覺得有效果,但因為太大部我無咩心機開黎用。
有意請pm。網上打cutey up 單極射頻都會搵到好多佢既資料。

Open in Swapit App