Posted by
Ling Yao

SOLD $380


BB車

9.99新!買返黎落過一次地!因為BB唔肯坐!要坐返架舊車。所以平放!一手收車一手拉開。好方便!而且收左車唔阻地方好省位!

Open in Swapit App