Posted by
黄萍

SOLD $26,000


Honda DC5 RSX

行貨01車,火紅色AUTO.手數少3字,原廠天窗,黑皮櫈,大面板后泊,4條新呔合金鈴,已做全車換油保養,5使嘥錢再換,叧個人問題揸到厭,想換車平售買鬼左去,求喜歡n隻売,又冇棍波牌朋友操!機件精神冷氣勁凍,無野整!
牌費到1月中,重可整多季!
有意可發個輪嚟,研究吓!
📞📞 66449097. Thx🙏🙏.

Open in Swapit App