Posted by
Loverelxrelx

$120


relx 盒裝蛋

#relx #relx煙彈 #relxrelx #vape煙彈


↗️Relx 副廠 煙彈↖️⚠️
⚠️$120 1至4 盒⚠️
⚠️ $110 5至9 盒⚠️
⚠️$10010 盒以上⚠️

味道:
咖啡 ,可樂 ,荔枝,
烏龍茶, 葡萄 ,西瓜冰 ,
草莓冰淇淋 ,芒果冰
香芋冰淇淋,哈蜜瓜,菠蘿等等

只接受✔滙豐/轉數快,請保留收據,不代❌查數
有d貨品有現貨,冇現貨就訂3至5日左右。
請入全數✅ 貨到通知你✔可港島面交😁

Open in Swapit App