Posted by
Amy Li

SOLD $45


泡泡染髮劑(自然啡色)

100%全新
只係同啲野擺埋一齊係個袋,搞到個盒有少少殘
所以索性影埋入面俾你地睇
東涌 / 荃灣(西)面交

Open in Swapit App