Posted by
Wing Yi

SOLD $25,800


平售05 JAZZ 1.3EX

銀色,行貨2手車,天窗,原廠包圍,單機影音,絲絨座位,後泊車感應,七萬幾里數,原廠15吋合金鈴,慳油實用,合新手操車代步,牌費到18年2月中。元朗區睇車。
【有意者可致電98574878曾生或WHATSAPP 64807827榮聯絡】

Open in Swapit App