Posted by
Kinkil0720

$70


香港Uniqlo 孕婦牛仔褲(厚)

售自香港uniqlo 原價189
18年11月買只著2個月
M 碼 長100cm 厚身13,4度著都夠暖,腳闊身著到生果時腳腫著都唔會好緊
有扣橡筋帶,肚未大時都可扣緊著

Open in Swapit App