Posted by
Emily Chan

SOLD $30


結束平售工具 $30起

鐵通 (如圖) $150
實木椅 $100 9成新
車仔 $150 (有輪、里面可放存貨, 其中一個輪壞左, 若車仔不經常移動便不影響使用,可自行更換)
印仔 (折實收印) $30 用左唔夠10次
旺角中心自取

Open in Swapit App