Posted by
Lo Joey

SOLD $150


名牌手袋,運動袋,名牌心心鎖匙扣

LIKE粉紅側肩袋長20.5吋高11吋闊8-$150
FENDI墨綠色中古側肩袋-$800
GUCCI 半月馬鞍袋-$1200
**近全新,絕對無爛,有輕微花痕**
AGNES B心心放相粉紅鎖匙扣$300
**全新未使用**

Open in Swapit App