Posted by
Sze Yee Ting

SOLD $350


Baby G 黑金手錶

•九成新 冇咩點帶過 一直放係盒到。
•有盒有單 買嗰陣有折 所以而家平返放。
•保養期已過 今個星期內交收優先。
‼️‼️‼️‼️超級急放‼️‼️‼️‼️

Open in Swapit App