Posted by
甄太

SOLD $280


迷你可樂瓶連陳列座一套齊

保存良好,已經珍藏多年,賣出就冇啦,可順丰到付,建議旺角先達2樓交收,多谷同步,多謝支持!

Open in Swapit App