Posted by
Catherine Ma

SOLD $250


正品Satchi 手袋

全新未用过,代朋友放,未用過但冇塵袋。配件有齊。容量大可放A4 size和手提電腦。99%完美。勿議價。面交九龍灣或坑口港鐵站,時間互就。

Open in Swapit App