Posted by
Maggie Tang

SOLD $50


(清屋)Ikea 玻璃座枱床頭燈 100%操作正常 面交自取

(清屋)Ikea 玻璃座枱床頭燈 100%操作正常 面交自取
**不議價,新舊如圖,有意可排或pm,快交收者優先,於元朗或兆康西鐵站或元朗至藍地輕鐵站交收,完美主義者勿排,非誠勿擾,多谷同步

Open in Swapit App