Posted by
夏沁

SOLD $600


帝王紫羅蘭手串

帝王紫羅蘭手串 緬甸翡翠 (非A必退)
帝王紫羅蘭手串每條600元 完美無裂
粒粒飽滿油潤, 每粒珠大約濶12.6,16粒1串
粒粒珠大到好似眼珠咁大粒 咁嘅價錢喺邊度搵呢
靚到咁帶條返屋企自己帶啦, 送禮也大方!
匯豐和中銀入數,順豐到付!

Open in Swapit App