Posted by
Wyc Wyc

SOLD $5,100


放鋁架全車$4500 lock鞋43碼連踏(幾乎全新)$600 頭盔接近全新$40

105件 有一個位小小爛(不影響使用 圖下示)交收時連同車燈L形車架加鎖 右邊藍色54-61cm 咪錶用唔到 全部要$5100

Open in Swapit App