Posted by
Tommy Sung

SOLD $68,000


2008 MARK X ZIO 2400cc 6seats

零字牌簿,行咗53,000 km 因為要換部搵食車做嘢,迫不得已底下要賣走私家車機件,正常勤保養,一齊損耗品已經更換. 可以約在屯門睇車.價錢方面可少議價.

Open in Swapit App