Posted by
Simon Li

SOLD $40


【全新】正貨無印良品 - 數字曲奇餅模 , 靚料不鏽鋼 , 清貨尾 3 折出售

【全新】正貨無印良品 - 數字曲奇餅模 , 靚料不鏽鋼 , 清貨尾 3 折出售
每盒 8 個字 (0.1.2.3.4.5.6.7.8 - 69共用) 清貨價 $40 一盒 (絕對超平)
全新清貨尾外盒少舊 , 介意勿買
限九龍城交收點 2PM-8PM 自取 , 現貨12盒售完即止 , 快交收者優先 , 有意PM , 不議價 , 非誠勿擾 , 謝謝

Open in Swapit App