Posted by
Wwai Txq

SOLD $1,500


極平賣 全新 Beams 日本高級品牌 外套 最新款 正牌 jacket ,前幾日聖誕禮物 但係唔岩

極平賣 全新 Beams 日本高級品牌 外套
最新款 正牌 jacket ,前幾日聖誕禮物
但係唔岩size
所以蝕錢賣,搵有意人,請pm
$1500 (原價1999) 有單據

Open in Swapit App