Posted by
Aimsspa

$168


TACSYSTEM Water Glass 水鍍膜

落大雨水浸街😒
條街有好多水"氹"💦 揸車出街搞到條鈴越黎越污糟😰玻璃睇野又睇唔清楚😵

☝ 呢支可以幫您解決哂以上問題👏
水鍍膜可以用係車身、玻璃,甚至鈴都用得😆 提供驅水(跣水)嘅效果🌊 咁落雨揸車出街🚙睇野就更清晰👀 又唔洗驚洗車/鈴🚿個時洗到隻積咁😏

價錢: $168/1支 $270/2支
教學片: https://youtu.be/9sm5GT6LIaE
*包免費送貨服務( 不包括離島區❌ ) 亦可到門市購買👛

訂購熱線: 📲 (852) 6-393939-7
💻 網站: www.myspa.com.hk

Open in Swapit App