Posted by
Nc Mc

SOLD $110


朋友雜貨店結業,有大量靚料膠櫃馬卡龍色混色,顏面已固定,如圖,自己用緊同日本城, 家品店一屠百幾蚊無

膠櫃: 馬卡龍色
3層:長38cm闊32cm高51cm $110
4層:長38cm闊32cm高67cm $130
5層:長38cm闊32cm高83cm $160
6層:長38cm闊32cm高99cm $200
7層 : 長38cm闊32cm高115cm $230

Open in Swapit App