Posted by
Jani Chan

SOLD $25


9成新全新最平$25

大部分洗過未著過或未剪牌,
順豐到付/$100以上順豐半價
面交 佐敦渡船街/柯士甸站
買兩件平$5及送小禮物一份
大量要優先
先交收爽快者先得,過數者可hold
1set=2件,超抵

Open in Swapit App