Posted by
Cheung Jing Ling

SOLD $1,000


八成新惠而浦雪櫃WF175 自備大隻佬於5月14至21日屯門碼頭現金交收 保養已過 運作正常 非誠勿

星期一至五 限 早上730前或晚上730後取
星期六日全日,時間需確認

Open in Swapit App