Posted by
Cccandy928

$60


Ne·net headphone

全新Ne·net X I.T 耳筒headphone
東Touch雜誌贈品未開過
適合不同手機,mp3機

#聖誕 #禮物 #抽獎禮物

交收方法:免費郵寄或
屯門, 最好輕鐵站
元朗, 最好輕鐵站
天水圍, 最好輕鐵站
西鐵站, 不出站
上環 / 中環
其他再相就

#禮物 #聖誕

Open in Swapit App