Posted by
Kanika Rohit Dhawan

SOLD Rs.1,399


chanderi

5mtrs Running chanderi fabric for top and bottom πŸ‘šπŸ‘–πŸ‘ŒπŸ‘Œ
Chiffon dupatta with full aariwork jaal πŸ‘ŒπŸ‘ŒπŸ‘Œ
price 1399+$ πŸ‘†πŸ‘†πŸ‘†πŸ’ƒπŸ’ƒ

Open in Swapit App