Posted by
Cyrus Ng

SOLD $28,000


BMW320

私讓1字,海豚灰,家庭每日代步用,行左17萬幾,勤保養,每半年交俾車房做保養,打蠟,尾泵把底有小花,牌費到18年5月,因冇位泊,急放$28000

Open in Swapit App