Posted by
Chan MeiYee

SOLD $160


99%新ergobaby(0-3個月)嬰兒護托$160

99%新ergobaby(0-3個月)嬰兒護托$160
交收地點: 沙田圍站、大圍站
因為買反黎,囡囡已經吾合用,只試過一次,就已經無用,原價$3XX,現在平售$160,有意者pm我。

Open in Swapit App