Posted by
Raymond Lau

SOLD $499


😉GUCCI,PRADA👍👍👍

清:GUCCI /PRADA:牌子二手袋, 旅行袋,全部真品.789成新,圖中有價錢. 價錢反映貨品新舊, 不hold 貨, 快交收優先 ,港鐵面交, 有意pm睇多圖
Whatsapp :51133816

Open in Swapit App