Posted by
S

$500


Smartech 智能高速煲 (6L) 全新

全新!原價HK 1,498,現特價HK 500!

·智能高速煲集電飯煲、壓力煲、真空煲等優點於一身,煮食快捷方便
·具備煮飯、煲粥、煲湯、燜煮、蛋糕等多種煮食功能
智能煮食,保留食物原汁原味
·快速煮食,節能慳電
·自選烹調時間、預設完成時間及保溫功能
·多種安全保護裝置
·容量: 6公升
·產品尺寸: 34(長) x 31(闊) x 33(高) cm
·220-240V~50Hz, 1000-1190W

Open in Swapit App