Posted by
Nicole Chan

SOLD $500


Art Deco

Art Deco BB床, 原價要九千蚊 ,而家阿仔唔使用放返五百蚊,七成新到, 有正常使用痕跡, 有花痕, 2尺半×6尺, 換片枱同兩個圍欄可以直接攞走變單人床, 下面仲有子母床, 加三個櫃桶 ,
元朗上門村屋一樓自拆自取,有意pm

Open in Swapit App