Posted by
Connie Lee

SOLD $30


清、清、清👗👗👗⬇️ 99.99999成新,買回來從未著過🙅,但洗乾淨後放回衣櫃保存🙇

清、清、清👗👗👗⬇️
99.99999成新,買回來從未著過🙅,但洗乾淨後放回衣櫃保存🙇
A3-8 ➡每件💰$70
B2 ➡️每件💰$50
C3,5,7-9 ➡️每件💰$30
買滿💰$150或以上即減💰$10
全包郵(但不包括任何風險,如有寄失蓋不付上任何責任)
亦可以到以下地點交收👇
星期一至五:10:00am-5:00pm (奧運站)
6:20pm-7:00pm(火圍火車站/車公廟站/沙田火車站)
星期六至日:10:00am或以後(愉翠苑/第一城馬鐡站)
**因用手機拍攝,有機會有少少色差
***不包括頸鏈,除標註外

Open in Swapit App