Posted by
Wilking0531

$69


現貨❗台灣直送米樂爆谷-鬼滅罐

全台唯一獲最高榮譽既爆谷❗❗

有少量現貨 有幾隻味 歡迎PM
主要大埔面交
特定時間 尖沙咀 /金鐘都可以
/順豐到付
$69/罐

好岩新年買返幾罐同屋企人同同事一齊開心share ☺

Open in Swapit App