Posted by
Ngma Chan

SOLD $200


9成新二手

有興趣請pm,全要$2000
#真皮短褸
著過數次,9成新,原價$3400,現$1700
#紅色外套
著過一次,9成新,原價$468,現$200
#短身橫膊線衫
新買,未著過(老公話太短唔比著😂)原價$379,現$200

Open in Swapit App