Posted by
Yuet Ngor Wu

SOLD $300


西門子大眼仔洗衣機

用咗大約五年 ,100 %用到,
脱水摩打有聲响, 介意勿排,
有意可pm我 ,3月31號前
約時間到屯門翠林花園自取 冇保養

Open in Swapit App