Posted by
Chris Fok

SOLD $20


全新透明帳篷一塊

淘寶訂造1.1m x 1.4m
家人不喜歡讓出。
價錢可做慈善捐左佢,可做野餐墊,外圍穿了繩,亦有打孔,方便吊起, 質料厚實。
不想全新就掉左佢

Open in Swapit App