Posted by
KC Cheung

SOLD $15,000


02 Corolla NZE121 AT 金色

02年 Corolla NZE121 金色
AT 自動波
2字牌 104000km
泊室內,車身有花有凹,無大撞、不合完美主義者
剛於2017年7月驗車,牌費至2018年8月
內籠企理、皮座、CD音響、泊車感應、冷氣凍、慳油好力(約$1-$1.2/km)
價錢反映一切,換車放售,合新牌操車、腳車,即買即揸。
有意請pm,沙田試車,謝謝。

Open in Swapit App