Posted by
Loky Fan

SOLD $155,000


現代h1

11年車
23萬公里
揸左年幾
跑左2個月台
勤保養 岩岩換哂全部油
雞脾杯士都新換
揸左咁耐都無問題
連全車普通音響
2隻門邊喇叭 6隻高音
淨係拆返個大陸仔大面板
有後波cam
牌費副今年8月
有興趣pm
多謝咁多位師兄

Open in Swapit App