Posted by
Hugo Sai

SOLD $200


傢俬

真皮沙發2位-買番黎用左5個月就放左係到冇用.買番黎個陣$12XXX
以家$1500
電視櫃一套(實木)-買番黎個陣$8XXX
以家$500
地區--何文田
------------------------------------
黑色玻璃面
以家$200
地區--大圍
如PM左我.請都留一留言.我在手機上怕睇唔到.多謝各位
詳情請PM & WhatsApp-67962827 & WeChat-A67962827.多謝各位

Open in Swapit App