Posted by
Inji Chan

SOLD $136,000


Toyota Pruis S尾期2012

Pruis 2012尾期,心機車,錫車, 長泊有蓋,大電正常
0首(牌費到下年2月)
7萬幾km
Keyless、DVD、後泊鏡、慳油、多功能軑盤、每公里$0.5-0.6
少量改裝
新車快到,求賣車,可上架。
請高枱貴手, 無意勿擾!!
有意Pm

Open in Swapit App