Posted by
Købmand生活雑貨

$10


小強byebye蠟燭🕯

$10一粒,買3送1💁🏻

曱甴出沒季節又到,老是常出現嘅佢地總係為大地帶來煩惱😤如果屋企有小朋友唔適合用殺蟲水同炸彈,即使用完要洗要抹又好麻煩,可以試下用呢個比較天然又唔會整污糟屋企嘅方法趕走討厭嘅小強😉

成份:蠟燭,香茅油,黃薑粉
用法:將蠟蠟放係小強經常出沒嘅地方,直到味道完全消散就更換(所以一次唔好買太多呀,走晒味就冇用)

👍🏻無需燃點,唔怕小朋友老人家整親👶🏻👦🏻👧🏻👴🏽👵🏼
👍🏻只係比5蚊銀大少少,唔佔地方
👍🏻如果屋企情況比較嚴重,可以預先同我講👌🏻
🙅🏻屋企有蠶豆症患者嘅話不宜使用

Open in Swapit App