Posted by
Sam Nam

SOLD $350


全新Reebok

Reebok女裝寶藍色波鞋(全新$350)
38.5號鞋/內長24.5cm 請詳情相片鞋盒
"絕對正品"
香港仲賣緊$489,因家人去韓國買回來送比我,但size買錯了,所以出讓,絕對全新無着過吊牌都未滅,有議請pm多谷同步,請不要議價巳很平,屯門交收。

Open in Swapit App