Posted by
Cheung Chau Lam

SOLD $800


舊款 JBL 2500 書架喇叭, MADE IN USA , 聲音甜美,分析力強,底音強勁,多年

舊款 JBL 2500 書架喇叭, MADE IN USA , 聲音甜美,分析力強,底音強勁,完裝橡膠邊,無換過,多年來保養極新,完美面網無孔,不議價者,優先試聽!有興趣請留電話或WhatsApp ! 唔該,無意勿擾!

Open in Swapit App