Posted by
Carina Mai Yue Chui

SOLD $280


放全新3星無線充電 黑色

重有保養可以跟單走,上個月係3星換咗全新返黎未用返,保用期到2017年7月10日
有意留言後pm

Open in Swapit App