Posted by
Kenny KO

SOLD $999


RED WING 8190 US7

全新未使用 US7 40号 呢對鞋 本身就係呢隻色灰灰黑黑 但係絕對未着 鞋底可見 購於CPU 保證正貨 全新印象好似過兩千 現999清屋賣走 不議價 已經最低價 依家勿晒心機!

Open in Swapit App