Posted by
Mike Tam

SOLD $500


C-Max BB床

Size 為96.5x56x92cm, BB自小同大人訓,所以極少用,9成新。有齊全套床褥,圍欄裝備。
附送九成九新音樂床鈴~
多谷同步,自行拆除搬走,天水圍交收優先。

Open in Swapit App