Posted by
羅夢絲

SOLD $150


紅虎眼石頸鍊_貓眼效果_虎眼石_吊飾_水晶

紅虎眼石頸鍊_虎眼石_吊飾_水晶
紅色虎眼石代表熱情和勇氣,改善自身優柔寡斷膽怯性格。亦對改善呼吸系統有幫助。
歡迎pm留言查詢!

Open in Swapit App