Posted by
Brenda Yim

SOLD $250


全新未著過,之前上網訂但訂錯色,38碼。

全新未著過,之前上網訂但訂錯色,38碼。
原價接近$500, 現售$250。 大角咀惠安街自取。
有興趣請 PM 我話要鞋。
或寄順豐, 只限順豐門市的自取 (加$22)
請在入數前先聯絡確保有貨,入數後連同入數紙pm來。
(只有中銀 A/C)

Open in Swapit App